Політика повернення коштів

1. Перед здійсненням замовлення та оплати послуги на Сайті topprostir.com.ua (надалі за текстом – Сайт), ознайомтеся з цією Політикою повернення коштів (далі — «Політика»), оскільки вона впливає на ваші права та обов’язки.

2. Для цілей цієї Політики під терміном «TOP PROSTIR» розуміється Власник Сайту, інформація про якого наведена у п.7 Політики.

3. Клієнт може звернутися до TOP PROSTIR з вимогою повернення коштів відповідно з умовами, описаними в цьому документі.

Повернення грошових коштів за замовлену та оплачену Клієнтом послугу можливе у разі:
1) Якщо замовлення не було підтверджено менеджером TOP PROSTIR;
2) Якщо замовлення було скасовано Клієнтом до початку надання послуги;
3) У випадку визнаного TOP PROSTIR факту неналежного надання послуги Клієнту.

В інших випадках, повернення коштів здійснюється на розсуд TOP PROSTIR.

Всі нестандартні ситуації вирішуються в особливому порядку після детального обговорення з менеджером TOP PROSTIR.

4. Грошові кошти повертаються Клієнту на підставі підписаної ним заяви з реквізитами банківського рахунку, копіями паспорту та ІПН, документу, що підтверджує оплату наданих послуг, та інших необхідних документів в порядку та на підставах передбачених діючим законодавством України.

Заява та додатки до неї направляються на e-mail topprostir@gmail.com.

5. Розгляд заяви та повернення грошових коштів здійснюється не пізніше, ніж протягом 15 днів з моменту одержання відповідної заяви. Повернення грошових коштів здійснюється виключно у тій формі оплати, у якій була здійснена розрахункова операція з оплати послуги.

6. TOP PROSTIR на власний розсуд може час від часу вносити зміни до цієї Політики. TOP PROSTIR публікуватиме зміни Сайті. TOP PROSTIR не має зобов’язань повідомляти вас про внесення змін до цієї Політики, окрім як публікувати їх на Сайті. Зміни починають діяти з дати публікації. Ви зобов’язуєтесь самостійно та регулярно перевіряти оновлення цієї Політики. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ваше явне прийняття цієї Політики та/або використання Сайту після дати публікації змін означатиме вашу повну та безумовну згоду зі зміненими умовами Політики. Якщо ви не приймаєте змінені умови Політики, ви повинні припинити користуватися Сайтом.

7. РЕКВІЗИТИ
Власник Сайту:
Найменування – ФОП Збожний Антон Андрійович;
Місцезнаходження – м. Львів, пл. Міцкевича, 6/7 ;
Телефон – +38 068 328 77 88;
Email – topprostir@gmail.com.

Редакція Політики повернення коштів станом на 2023 рік.

Скачати заяву на повернення коштів