Договір публічної оферти

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ В САЛОНІ КРАСИ «TOP PROSTIR»

 

Цей Договір, в якому одна сторона, власник салону краси «TOP PROSTIR» – Фізична особа-підприємець Збожний Антон Андрійович , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису: 24150000000106599 від 22.01.2020р.) в установленому чинним законодавством порядку, РНОКПП 3265906512 (надалі – TOP PROSTIR або Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Клієнт), з іншого боку, разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Клієнтом Договір про надання Послуг, про нижченаведене.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору публічної оферти:

– факт здійснення Клієнтом запису на послугу;

– оплата за послуги на умовах та в порядку, визначеними цим Договором, в тому числі на Веб-сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

1.6. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті.

2.2. «Акцепт» – надання Клієнтом повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом вчинення дій, передбачених п.1.4 Договору.

2.3. «Послуги» – Послуга або декілька Послуг, які надає Виконавець (а саме: перукарські послуги, манікюр та педикюр, послуги візажистів тощо).

2.4. «Клієнт» або «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала даний Договір.

2.5. «TOP PROSTIR» або «Виконавець» – суб’єкт господарювання, в особі фізичної особи-підприємця, що надає послуги за цим Договором.

2.6. «Веб-сайт» – веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: topprostir.com.ua.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Клієнту послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.1.2. Об’єктивно інформувати Клієнта про Послуги та умови їх надання.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість, опублікувавши зміни на Веб-сайті Виконавця.

4.2.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

4.2.3. Залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

4.2.4. Відмовитись від надання послуг без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій в разі: запізнення Клієнта більше, як на 20 хвилин; появи Клієнта на запис у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; якщо інформація про стан здоров’я Клієнта містить будь-які протипоказання щодо отримання Клієнтом послуг.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1.Клієнт зобов’язаний:

5.1.1. Неухильно дотримуватись рекомендацій Виконавця.

5.1.2. Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.1.3. Прибути в місце надання послуг в дату та час надання послуг, узгоджені сторонами.

5.1.4. До початку надання послуг повідомити Виконавця про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції організму, та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

5.1.5. Клієнт, який знаходиться в салоні, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до Виконавця та його відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії, дотримуватись санітарно-гігієнічних умов.

5.2. Клієнт має право:

5.2.1. Отримувати послуги належної якості.

5.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про перелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або через інтернет або за допомогою будь-якого іншого доступного засобу зв’язку. Клієнт може записатись на Послугу на дату і час, доступні для такого запису. Надання послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів.

6.2. В момент запису на послугу Клієнт зобов’язується зазначити:

6.2.1. Свої прізвище ім’я та по-батькові;

6.2.2. Свій актуальний номер мобільного телефону;

6.2.3. Іншу інформацію про себе та про засоби зв’язку, які дозволять ідентифікувати Клієнта та зв’язатися з ним з метою підтвердження запису та/або інших даних/інформації, що необхідні для якісного надання послуг.

6.3. До початку надання послуг Виконавець в усній формі погоджує з Клієнтом перелік та вартість всіх послуг, які Клієнт бажає отримати.

6.4. Здійснюючи запис на послугу, Клієнт засвідчує, що він не має: трофічних змін шкіри; дерматологічної патології або гострих запальних процесів на шкірі; гострих, хронічних або інфекційних захворювань; вагітності; алергії на складові пілінгу, пошкоджень та ран на ділянках, де має проводитись пілінг; чутливої шкіри; будь-яких запальних процесів (вугрі, герпес, алергія); нервових розладів; індивідуальної непереносимості основних компонентів препаратів, які використовуються у косметології; порушення згортання крові; загострень хронічних хвороб; патологічної схильності до утворення рубців; онкологічних захворювань; гормональних порушень; дерматичних захворювань шкіри; пошкодженого шкіряного покриву; міоми, злоякісних утворень, підозрілих новоутворень на шкірі; діабету; серйозних пошкоджень нігтьової пластини, а також наявності ран та запальних процесів шкіри навколо нігтів; інших захворювань шкіри в зоні проведення процедури; будь-яких хірургічних втручань в зоні проведення процедур менш, ніж за 3 місяці до процедури.

6.5. У разі якщо Клієнт бажає змінити або скасувати запис на послугу після отримання ним підтвердження, Клієнт може це зробити шляхом повідомлення Виконавця телефоном або за допомогою будь-якого іншого доступного засобу зв’язку.

6.6. Дату та час надання послуг Виконавця може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

6.6.1. якщо стан здоров’я Клієнта перед початком надання послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;

6.6.2. виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання послуг Виконавцем;

6.6.3. попередньо узгоджений час початку надання послуг може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною тривалістю обслуговування попередніх Клієнтів, що може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на надання відповідної послуги.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Послуги за даним Договором надаються Клієнту на платній основі.

7.2. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Клієнтом послуг.

7.3. Вартість послуг визначається в залежності від обсягу наданих послуг і згідно діючого Прайс-листа послуг Виконавця на дату надання таких послуг, що розміщений в загальнодоступному місці у салоні та на Веб-сайті.

7.4. Клієнт оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у національній валюті України – гривні.

7.5. Оплата наданих послуг здійснюється Клієнтом у 100% розмірі вартості послуг одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:

7.5.1. шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця.

7.5.2. шляхом здійснення платежу за допомогою банківського переказу на рахунок виконавця.

7.5.3. шляхом оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів, за допомогою яких є можливість оплатити вартість послуг, в тому числі на Веб-сайті.

7.6. Клієнту може надаватися знижка на вартість послуг, розмір якої визначається у порядку, встановленому Виконавцем.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю Клієнта в результаті  неповідомлення Клієнтом інформації про стан свого здоров’я відповідно до п. 6.4 Договору або недотримання Клієнтом протипоказань послуг.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність Сторін, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

9.3. У разі якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше двох місяців, будь-яка зі сторін має право відмовитися від виконання цього Договору в односторонньому порядку, повідомивши іншу сторону про це не пізніше десяти календарних днів до дати відмовлення.

 

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається укладеним з дати акцептування Клієнтом.

10.2. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому, Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, є дійсною.

10.3. Виконавець докладає максимум зусиль для того, щоб інформація, розміщена на Веб-сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Веб-сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Веб- сайті Виконавця.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Найменування – ФОП Збожний Антон Андрійович;

Місцезнаходження – м. Львів, пл. Міцкевича, 6/7;

Телефон – +38 068 328 77 88;

Email – topprostir@gmail.com